CHI – Životna energija

Još su u drevnom Egiptu znali za pojavu određene energije u ljudskom tijelu, koju su smatrali božanskim darom i nazivali KA. Statue tog božanstva su imale ruke podignute prema suncu, zbog vjerovanja da je ta ljudska energija dobivena od sunca. Razni drevni narodi u njihovoj okolini istu životnu energiju nazivali su SEKHEM. Stari Grci su koristili poznati naziv PNEUMA (dah, ili spirit). Židovi i Jevreji koriste naziv RUAH (životni dah). U sjevernim dijelovima Afrike tu su energiju razni šamani nazivali NUM. U Polineziji kao i na Havajima koriste naziv MANA. Stari Germani i Kelti nazivali su tu energiju DO, prema svom božanstvu Donar (Thor). U Galiji su druidi koristili naziv TARAN, po nazivu jednog od svojih božanstava. Američki su Indijanci za tu energiju …

Ako vi ili netko od članova vaše obitelji želi saznati više o borilačkim vještinama, slobodno me kontaktirajte.