Kiai- Moćan uzvik

KI (chi)

označava unutarnju energiju, dok AI znači udruživanje, spajanje. Kiai (Kihap ili kyap) posljedica je posebne vrste disanja. Obično se kaže da je to grleni zvuk, ali pravi Kiai dolazi iz trbuha kao rezultat snažnog izdisaja. Pravi Kiaiposljedica je nesvjesnog dijela ljudskog bića i nije namjerno izazvan. No, krenimo redom, Kiai je japanski izraz koji se
u borilačkim vještinama koristi za kratki uzvik izgovoren prilikom izvođenja napadačkog poteza. Kiai je u velikoj mjeri povezan s pravilnim disanjem, jer pravi Kiai znači pravilan
izdah, a samo pravilan izdah…

Ako vi ili netko od članova vaše obitelji želi saznati više o borilačkim vještinama, slobodno me kontaktirajte.