Koplje – najstarije oružje u povijesti

Koplje je preživjelo od paleolitika do 21. stoljeća

Poznato je da se koplje, kao oružje, smatra jednim od najstarijih oružja i zna se da ga čovjek upotrebljava već od paleolitika; ranije od svih drugih oružja. Koplje je čovjeku u borbi služilo kao oružje za ubadanje protivnika, ali i za bacanje odnosno za gađanje protivnika. Čovjek je od jednostavne ogoljene grane izradio štap da bi od toga štapa tesanjem vrha nastalo koplje. Kasnije je čovjek već tako vješto tesao i brusio kamen da je od njega mogao izraditi vrške za koplja.

Ako vi ili netko od članova vaše obitelji želi saznati više o borilačkim vještinama, slobodno me kontaktirajte.