LA CANNE Francuska vještina borbe štapom

Vještina borbe štapom kao priručnim predmetom ima korijenje u prapovijesti čovječanstva. Štap je imao prednost nad kamenom jer se njime moglo poslužiti kako za udaranje tako i za bacanje. U mnogim zemljama svijeta, spominjući borilačke vještine, redovito se spominju i borci vješti u borbi sa štapom (Indija, Kina, Japan, Korea, Europa, Amerika, Novi Zeland i drugi).

Kratki štap kao priručni predmet koristio se od prapovijesti čovječanstva kao jedno od čovjekovih prvih priručnih sredstava za samoobranu, u početku od raznih životinja, a kasnije i za obranu od raznih napadača.

Ako vi ili netko od članova vaše obitelji želi saznati više o borilačkim vještinama, slobodno me kontaktirajte.