Napad je napad, nije samoobrana

Počeci samoobrane svoje korijene imaju u najelementarnijim oblicima borenja koji su nastajali u cijelom svijetu, neovisno jedni o drugima. Ovakva hipoteza je u velikoj mjeri potvrđena arheološkim istraživanjima koja su vršena u različitim dijelovima svijeta. Gotovo da nema zemlje koja nema i svoj autohtoni „izvorno–folklorni” oblik borenja ili neke od oblika igara koje zadovoljavaju nagonsku potrebu čovjeka za borbom kao i privikavanje na borbu za opstanak.
Tako možemo reći da je vještina samoobrane stara kao i čovječanstvo. Ljudi su oduvijek nastojali pronaći i razviti vještine pomoću kojih će se moći obraniti od napadača. Najveći čovjekov strah je zasigurno strah od smrti. Upravo taj strah, želja i nastojanje da se on prevlada…

Ako vi ili netko od članova vaše obitelji želi saznati više o borilačkim vještinama, slobodno me kontaktirajte.