PLACEBO U SVAKODNEVNICI

PLACEBO EFEKT

Budući da je svako liječenje praćeno i placebo efektom, učinci koji se pripisuju lijekovima variraju kako među bolesnicima, tako i među liječnicima. Pacijent s povoljnim mišljenjem o liječnicima, sestrama i bolnicama skloniji je povoljnom odgovoru na placebo pa i na aktivni lijek nego osoba s negativnim stavom koja će zanijekati dobrobit lijeka ili razviti nuspojave. Pozitivan je učinak vjerojatniji kad i bolesnik i liječnik vjeruju da će intervencija biti korisna.

Ako vi ili netko od članova vaše obitelji želi saznati više o borilačkim vještinama, slobodno me kontaktirajte.