Pomoć u liječenju demencije

Zaustavimo Alzheimera!

Demencija, kao jedna od najznačajnijih bolesti u neurološkoj i psihijatrijskoj znanosti i struci, vezana je najčešće uz životnu dob i javlja se češće iznad 65
godina. Prema kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije, demencija označava smanjenu sposobnost pamćenja, a uz to mogu postojati i druge spoznajne teškoće poput disfazije (poremećaj govora), agnozije (stanje kod kojega se gubi sposobnost prepoznavanja stvari, lica,
glasova ili mjesta), apraksije (potpuna ili djelomična nemogućnost izvođenja pravilnih, smislenih i ranije naučenih radnji koje imaju svoj cilj), smetnje u orijentiranosti, smetnje u dnevnom odlučivanju i drugo…

Ako vi ili netko od članova vaše obitelji želi saznati više o borilačkim vještinama, slobodno me kontaktirajte.