BORILAČKE VJEŠTINE

O AUTORU

David “ Sensei” Stainko, mag. kineziologije i viši organizator kineziološke rekreacije,

Od 1973.g. bavi se sa borilačkim vještinama, u početku u Budokai klubu Rijeka. Treneri su mu bili oecc. B.Žgaljardić i dr. E.Topić.
Godine 1978 osniva Omladinski Budokai klub, koji sljedeće godine mijenja naziv u Klub borilačkih vještina „Viktorija“, te se registrira kod nadležnih organa, a kao prvi takvog nazivlja na području cijele tadašnje republike Jugoslavije i jedan od prvih u Europi.

Godine 1978 stiče zvanje 1 Dan Budokai, te zvanje instruktora (WAKO).

Godine 1980, upisuje se na Fakultet Fizičke Kulture sveučilišta u Zagrebu te odlazi na odsluženje vojnog roka. Na odsluženju vojnog roka instruktor je za borilačke vještine izviđačkim jedinicama i Vojnoj policiji. Tada polazi i obuku u preživljavanju u prirodi kao i obuku u bacanju noževa.

Od godine 1981, intenzivno vježba boks i kick-boxing, da bi 1982.g. započeo vježbati i korejske vještine tae kwon do i tang so do. Godine 1983 stiče zvanje majstora 3 Dan (Budokai), da bi godinu dana kasnije stekao zvanje instruktora za Jeet- kune do, te kung fu stil – thai chi.

Godine 1986 stiče zvanje majstora crni pojas 4 Dan, kao i trenersko zvanje za kick-boxing i tang so do. Upoznaje se sa vijetnamskom vještinom viet vo dao. 1987 godine stiče trenersko zvanje za karate kyokushinkai.

Od 1982.g. usavršava vještine aikido, judo, ju – jutsu te kung fu wing-tsun.

Godine 1988 stiče zvanje crnog pojasa 1 Dan shotokan, a usavršava te upotpunjuje znanje iz hrvanja te ruske vještine – sambo.

Godine 1989

... stiče zvanje srebrne rukavice i trenersku licencu za savate – boks, a godinu dana kasnije i zvanje 5 Dan kick-boxing (PKA).

Od 1989.g. vježba i brazilsku vještinu capoeira, kao i hwa rang do, te pa kwa kung fu. Vježba sa majstorima iz Engleske, Koreje, Amerike, Njemačke, Italije.
U domovinski rat pozvan je 1991.g. u kojem sudjeluje kao tenkist, izviđač-strijelac, te vojni policajac – strijelac.
Jedan je od osnivača nekoliko različitih saveza za borilačke vještine i sportove, također je i savezni sudac za boks, karate (WUKO) kao i tae kwon do (ITF), te međunarodni sudac za kick-boxing, te savate boks.
Autor je više različitih članaka iz oblasti borilačkih umijeća i sportova, te je dopisnik kao i savjetnik za više različitih časopisa u zemlji i inozemstvu.
Godine 1997 stiče uvjete za zvanje majstora MMA ( Mixed Martial Arts), mješovita borilačka umijeća 6 DAN (25.g. izučavanja borilačkih umijeća).
Od 2000.g. intenzivno proučava povijest borilačkih umijeća.

Godine 2010

… ispunjava uvjete za stjecanje majstorskog zvanja 7 dan MMS (Mixed Martial Scientists), stručnjak zamješovite borilačke znanosti.
Godine 2018 steći će uvjete za 8 DAN, kada će imati više od 55 g. starosti i 45 g. vježbanja i proučavanja borilačkih umijeća (- uz objavljene radove).
Kao takmičar bio je sudionik četiri europska i tri svjetska prvenstva, a prvak Europe je bio 1986.godine, da bi 1987.g. ušao u reprezentaciju Europe.
Godine 1988 bio je drugi na prvenstvu svijeta (WMMAF).

Danas radi kao profesor iz predmeta tjelesna i zdravstvena kultura, te kao savjetnik i stručna osoba iz domene borilačkih umijeća i sportova.

David Stainko,

Ako vi ili netko od članova vaše obitelji želi saznati više o borilačkim vještinama, slobodno me kontaktirajte.